Chráněné rostlinné druhy a živočichové - VKP Pařezovský kopec

Zajímavé druhy rostlin

Živočichové

Detail [›]Pupava obecná
Pupava obecná
Detail [›]Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
Platanthera bifol ...
Detail [›]Vstavače
Vstavače