Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností č.2/2016

Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady č.3/2016

Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o poplatcích za psy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 - O zabezpečení ochrany ŽP a ostatní veřejné zeleně na území obce

Obecně závazná vyhláška č.2/2007 - K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích