Oznámení

Dopravní řešení v obytné zástavbě Pařezov

Minulý rok byla naše obec nucena nechat zpracovat projektovou dokumentaci na nové dopravní řešení (novou místní komunikaci) v nové obytné zástavbě v horní části mezi Novým a Starým Pařezovem. Toto bylo vyvoláno požadavky nové zástavby, pro kterou je nutné mít legálně provedenou a uvedenou do prov ...

Veřejnoprávní smlouva s Městem Domažlice (řešení přestupků)