ÚP Pařezov

Vážení občané, v červenci roku 2016 zastupitelstvo obce Pařezov schválilo, respektive vydalo, nový územní plán pro celé své správní území (tzn.katastrální území Pařezov). V intencích tohoto platného dokumentu bude dále rozhodováno o všech stavebních záměrech, či změnách v území. Do všech částí územního plánu je možno nahlédnout níže. Tištěná verze je také přístupná přímo na obecním úřadě.  

Registrační list na ÚP: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=30929202

Zpracovatel: Ateliér VAS http://ateliervas.cz/

Pořizovatel: Město Domažlice http://domazlice.eu/           

 

 

 

 

Přílohy

[Adobe PDF | 561,3 kB]
ÚP Pařezov výkres základního členění [›]
[Adobe PDF | 5,62 MB]
ÚP Pařezov hlavní výkres [›]
[Adobe PDF | 524,3 kB]
ÚP Pařezov výkres VPS, VPO a asanaci [›]
[Adobe PDF | 5,37 MB]
ÚP Pařezov výkres širších vztahů [›]
[Adobe PDF | 1,83 MB]
ÚP Pařezov koordinační výkres [›]
[Adobe PDF | 604,3 kB]
ÚP Pařezov výkres předpokládaných záborů PF [›]
[Adobe PDF | 2,78 MB]
ÚP Pařezov textová část [›]