Obecní úřad Pařezov

Pařezov 35, 344 01  Domažlice
Tel.: +420 379 796 221, Mob.: +420 724 207 229
E-mail: obec@parezov.cz
Web: www.parezov.cz

Úřední hodiny

Pátek 17:30 - 18:30

Obec Pařezov

oficiální web obceDopravní řešení v obytné zástavbě Pařezov

Minulý rok byla naše obec nucena nechat zpracovat projektovou dokumentaci na nové dopravní řešení (novou místní komunikaci) v nové obytné zástavbě v horní části mezi Novým a Starým Pařezovem. Toto bylo vyvoláno požadavky nové zástavby, pro kterou je nutné mít legálně provedenou a uvedenou do provozu novou komunikaci procházející mezi nově vzniklými stavebními parcelami. V této komunikaci již byly obcí vybudovány inženýrské sítě (vodovod+kanalizace+elektřina+veřejné osvětlení).

V současné době probíhá územní a posléze stavební řízení na toto dopravní řešení. Poté by mělo být vše provedeno dle schválené projektové dokumentace. Vzhledem k velké finanční náročnosti bude obtížné provést toto řešení bez státní nebo krajské dotace, o kterou budeme v budoucnosti určitě usilovat.

V příloze je část projektové dokumentace (situační výkres) , pro lepší představu našich občanů o této záležitosti.

Přílohy